Catatan

Kejayaan Pasukan Ragbi SUPERB

Huffaz SMAP Bentong SUPERB

Hari Terbuka Asrama & Majlis Sambutan Raya

Barisan Pentadbir, Guru dan Staf SUPERB 2017