Penyerahan Slip Peperiksaan Pertengahan Tahun & Perbincangan Akademik Tingkatan 1, 2,3,4

Penyerahan slip PPT & perbincangan akademik tingkatan 1, 2,3,4 akan diadakan pada :
Tarikh : Jumaat 1 Julai
Masa : Bermula jam 9 pagi.
Tempat : Bangunan akademik & dewan terbuka.
Tuan-tuan boleh membawa anak tuan-tuan pulang setelah selesai urusan.

Ulasan