Program Runding Cara Para Pelajar Tingkatan 5 2014 (Al-Liqa' Maa'l Waalidain)

Tempat : Dewan Perdana SUPERB
Tarikh : 27 Jun 2014
Program Runding Cara Para Pelajar Tingkatan 5 adalah bertujuan untuk membuka ruang diskusi antara pihak ibu bapa para pelajar dan juga pihak guru . Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengetahui perkembangan akademik dan potensi anak-anak yang menuntut di SUPERB. Program ini juga bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim serta meningkatkan kerjasama antara guru dan ibu bapa dalam usaha meningkatkan potensi akademik para pelajar SUPERB khususnya para pelajar tingkatan 5 yang merupakan generasi perintis SPM SUPERB .
Ayahanda Pengetua SUPERB , Tuan Karudin bin Kamarul Zaman juga turut turun padang ketika program berlangsung.

Ulasan