Kursus Kepimpinan dan Jati Diri Pemimpin Pelajar SUPERB 2014

Tempat : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Kursus yang bertempat di USIM ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan para pelajar serta memperkasa badan-badan kepimpinan di SUPERB yang terdiri daripada Lembaga Pengawas , Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) , Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS) , Badan Dakwah dan Kerohanian (BADAR) . Semoga program seperti ini akan melahirkan generasi pemimpin yang mapan dan berkebolehan.
Ulasan