Nadwah Kepimpinan Islam Peringkat Sekolah 2014

Tempat : Dewan Perdana SUPERB
Tarikh : 25-26 April 2014
Semoga program ini dapat melahirkan para pemimpin Badan Dakwah dan Rohani (BADAR) yang profesional dan berkepimpinan dalam mewujudkan Bi'ah Islamiyyah di bumi barakah SUPERB.Ulasan