LADAP Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Tempat : Bilik Mesyuarat SUPERB
Alhamdulillah , LADAP Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) berjalan dengan lancar.Semoga program ini bermanfaat kepada prestasi akademik para pelajar SUPERB.

Ulasan