Lensa 2013 SUPERB


Tempat : Dataran Perhimpunan Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong(SUPERB)
 Gambar-gambar kelas tahun 2013 (Tingkatan 1 , 2 dan 4)

Tingkatan Satu 2013

1 Ibnu Arabi


1 Ibnu Khaldun


1 Ibnu Rusyd
1 Ibnu Nafis
1 Ibnu Sina


 Tingkatan Dua 2013


2 Ibnu Arabi
2 Ibnu Khaldun
2 Ibnu Nafis
2 Ibnu Rusyd


2 Ibnu Sina


Tingkatan Empat 2013

4 Ibnu Arabi

4 Ibnu Khaldun

4 Ibnu Nafis

4 Ibnu Rusyd

4 Ibnu Sina

4 Ibnu Haitham

4 Ibnu Majjah

4 Ibnu Battutah


Ulasan